Poruchy autistického spektra, ADHD či tělesné postižení. Klady a zápory integrace dětí se speciálními potřebami na letním táboře.

Již od chvíle, kdy jsem začínala jako praktikantka na táborech jiných organizací jsem se setkávala se situací, kdy mi svěřený táborník řekl: ,,Mám ségru/bráchu, ale ten nemohl jet, protože je nemocný.“ Slovem nemocný malé dítko mělo často na mysli, že jeho sourozenec má specifickou poruchu chování, ADHD, poruchu autistického spektra, narušené komunikační schopnosti či jiná znevýhodnění, díky kterému se na něj vztahují speciální vzdělávací potřeby.

Při pořádání vlastních táborů jsem se dlouhou dobu zamýšlela, jaké jsou klady a zápory přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu dětí, které takovou péči nepotřebují. Bylo zajímavé sledovat, jak odlišné mají děti na toto téma názory, a jak zaujatě diskutují i mezi sebou. Většinově jsme se shodli, že jinakost není nic špatného, nebo dokonce hloupého. Ptala jsem se také sourozenců dětí se speciálními potřebami, zda by chtěli jet s bráchou nebo ségrou na stejný tábor. Většinou byly rády, pár jich mělo obavu, aby nemuseli o sourozence pečovat. Ujistila jsem je, že od toho jsou vedoucí a nic takového nehrozí.

Již několikátým rokem nabízíme účast na táborech Amaritta i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k našemu nadstandartnímu personálnímu zajištění táborů (1 vedoucí a 1 praktikant na 5 dětí) si můžeme takovou nabídku dovolit. Vyhovíme tak poptávce rodičů, kteří si přejí, aby sourozenci prožili letní prázdniny společně.

Jsem ráda, když se k sobě děti i přes různé odlišnosti chovají přátelsky, jsou tolerantní a ochotné si navzájem pomoci. Rozšiřují si tak pohled na svět a zlepšují své komunikační dovednosti. Ve skupině, kde se jinakost zcela respektuje, se také nesetkáte se šikanou či s vyčleňováním z kolektivu.

Dítě se speciálními potřebami před začátkem tábora vždy osobně poznám a proberu s rodiči veškeré náležitosti. Společně se domluvíme, zda pojede dítě na tábor s vlastním asistentem, kterého má například ve škole, nebo péči zajistí náš realizační tým navýšením počtu vedoucích s odpovídajícím vzděláním. Z loňských let máme zkušenost s tělesným, sluchovým i zrakovým postižením, specifickou poruchou chování i poruchami autistického spektra. Stejným omezením mohou být i odlišné kulturní podmínky (např. když rodným jazykem dítěte není čeština, nedorozumí se česky). I pro tyto děti jsme našli řešení, kterým je náš tábor s angličtinou, kde jim prostředí díky dennímu programu vedeném v angličtině více vyhovuje.

Rodiče, máte-li zájem přihlásit na naše tábory dítě se speciálními potřebami, napište nám prosím na tabory@amaritta.cz, nebo vyplňte kontaktní formulář zde na webu. Domluvíme si osobní schůzku, probereme vaše potřeby a společně vybereme nejlepší možnost.

 

 

Kam dál?

Přečtěte si nejnovější blogové příspěvky!
 • Proč na našich táborech nejsou praktikanti?

  O táborníky se u nás starají pouze zkušení a plnoletí vedoucí, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením.

  Číst více

 • Co dělají naši táborníci během školního roku?

  My to víme! Dětem se totiž věnujeme po celý rok, nejen o prázdninách. A co na to rodiče?

  Číst více

 • Vyrazili jsme na seznamovací pobyt nových táborníků

  V létě se k nám přidá spoustu nových dětí, proto jsme pro ně uspořádali seznamovací víkend.

  Číst více

 • Jak vybrat dobrý tábor?

  Podle čeho vybíráte pro vaše dítě ten nejlepší tábor? Jsou vaše požadavky dostatečně vysoké?

  Číst více

Nevíte si
s něčím rady?

Kontaktujte nás!